Charakteristika modulu

Zamestnanci

Modul Zamestnanci je určený na evidenciu zamestnancov spoločnosti a najmä na sledovanie k nim priradených termínov školení, lekárskych prehliadok a iných periodických povinností. Obsahuje zoznam predefinovaných legislatívnych termínov z oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi, ktorý je neustále aktualizovaný.


Modul tiež umožňuje vytvárať rôzne prehľady o nesplnených, absolvovaných, alebo blížiacich sa školeniach, lekárskych prehliadkach a iných termínoch.Základné črty modulu

Možnosť importovať zoznam zamestnancov z Excelu
Množstvo dostupných evidenčných údajov
Hromadné akcie pri práci so zamestnancami
Definovanie vlastných filtrov/číselníkov a údajových polí
Priraďovanie termínov zamestnancov individuálne, hromadne, alebo na základe priradenej profesie
Vytváranie a sledovanie vlastných termínov
Upozorňovanie na blížiace sa termíny v predstihu
Elektronické prezenčné listiny

Využite naše 20 ročné skúsenosti s vývojom aplikácií

Cenník

Zamestnanci Štandard

Vhodné pre samostatné firmy bez potreby vytvárania veľkého počtu prevádzok

250,00

na 12 mesiacov
bez DPH
  • Každý ďalší používateľ 40,00 € na 12 mesiacov
  • Až 5 samostatných prevádzok
  • Možnosť vytvorenia prístupu pre svojich klientov

Zamestnanci Biznis

Vhodné pre dodávateľov služieb a firmy s vyšším počtom prevádzok

350,00

na 12 mesiacov
bez DPH
  • Každý ďalší používateľ 60,00 € na 12 mesiacov
  • neobmedzený počet firiem a prevádzok
  • Možnosť vytvorenia prístupu pre svojich klientov

hidden

© 2021 BE-SOFT, a. s.