Charakteristika modulu

Úrazy

Modul Úrazy slúži na elektronickú evidenciu úrazov (iných ako pracovných, evidovaných a registrovaných) a nebezpečných udalostí. Evidenciu je možné viesť pre vlastných, aj dodávateľských zamestnancov.


Na základe vložených údajov modul umožňuje generovanie výstupov ako Kniha úrazov, Oznámenie poistnej udalosti, Záznam o registrovanom pracovnom úraze, Kniha nebezpečných udalostí a iné.Základné črty modulu

Automatické načítanie údajov o zamestnancoch a o firme
Možnosť zaevidovať úraz aj pre dodávateľského zamestnanca
Preddefinované číselníky pre uľahčenie evidencie
Široké možnosti filtrovania záznamov
Tvorba prehľadných štatistík

Využite naše 20 ročné skúsenosti s vývojom aplikácií

Cenník

Úrazy Štandard

Vhodné pre samostatné firmy bez potreby vytvárania veľkého počtu prevádzok

150,00

na 12 mesiacov
bez DPH
  • Každý ďalší používateľ 30,00 € na 12 mesiacov
  • Až 5 samostatných prevádzok
  • Možnosť vytvorenia prístupu pre svojich klientov

Úrazy Biznis

Vhodné pre dodávateľov služieb a firmy s vyšším počtom prevádzok

200,00

na 12 mesiacov
bez DPH
  • Každý ďalší používateľ 50,00 € na 12 mesiacov
  • neobmedzený počet firiem a prevádzok
  • Možnosť vytvorenia prístupu pre svojich klientov

hidden

© 2021 BE-SOFT, a. s.