Charakteristika modulu

Technické zariadenia

Modul Technické zariadenia je určený na evidenciu technických zariadení spoločnosti a najmä na sledovanie k nim priradených termínov revízií, kontrol a prehliadok. Obsahuje zoznam predefinovaných legislatívnych termínov z oblasti BOZP a OPP, ktorý je neustále aktualizovaný.


Modul tiež umožňuje vytvárať rôzne prehľady o nesplnených, absolvovaných, alebo blížiacich sa revíziách, kontrolách, prehliadkach a iných termínoch.Základné črty modulu

Možnosť importovať zoznam technických zariadení z Excelu
Množstvo dostupných evidenčných údajov
Hromadné akcie pri práci s technickými zariadeniami
Definovanie vlastných číselníkov a údajových polí
Priraďovanie termínov technických zariadení individuálne, hromadne, alebo na základe typu zariadenia
Vytváranie a sledovanie vlastných termínov
Upozorňovanie na blížiace sa termíny v predstihu
Elektronické prezenčné listiny

Využite naše 20 ročné skúsenosti s vývojom aplikácií

Cenník

Technické zariadenia Štandard

Vhodné pre samostatné firmy bez potreby vytvárania veľkého počtu prevádzok

250,00

na 12 mesiacov
bez DPH
  • Každý ďalší používateľ 40,00 € na 12 mesiacov
  • Až 5 samostatných prevádzok
  • Možnosť vytvorenia prístupu pre svojich klientov

Technické zariadenia Biznis

Vhodné pre dodávateľov služieb a firmy s vyšším počtom prevádzok

350,00

na 12 mesiacov
bez DPH
  • Každý ďalší používateľ 60,00 € na 12 mesiacov
  • neobmedzený počet firiem a prevádzok
  • Možnosť vytvorenia prístupu pre svojich klientov

hidden

© 2021 BE-SOFT, a. s.