hidden

image
Charakteristika modulu

Riziká

Modul Riziká v systéme BESOFT Online je odborný nástroj uľahčujúci činnosti pri identifikácii nebezpečenstiev a ohrození, posudzovaní rizika a vypracovaní písomného dokumentu o posúdení rizika. Modul umožňuje efektívne riadenie bezpečnostných rizík, poskytuje neustály prehľad o stave plnenia bezpečnostných opatrení a mnoho ďalších foriem prehľadov a výstupov. Samozrejmosť je aj tvorba katalógu OOPP.


Veľkým prínosom je bohatá knižnica vzorovo vypracovaných nebezpečenstiev a ohrození spolu s návrhom bezpečnostných opatrení. Obsahuje niekoľko tisíc položiek z rôznych oblastí hospodárskych činností - od administratívy až po strojárenstvo.Vytvorte si posúdenie rizík v 4 jednoduchých krokoch


1. krok

Vytvorte si vlastnú organizačnú štruktúru

2. krok

Skopírujte všetky potrebné nebezpečenstvá z knižnice

3. krok

Upravte skopírované položky podľa reálneho stavu na pracovisku a posúďte mieru rizika

4. krok

Vytlačte si dokument o posúdení rizika


Hlavné výhody modulu

Možnosť prístupu z ktoréhokoľvek miesta s internetom
Bez potreby inštalácie softvéru
Dostupné v rôznych jazykových verziách aj pre zahraničné prevádzky
Vytvorené na základe požiadaviek reálnych klientov a overené dlhoročnou praxou
Neustály vývoj a dopĺňanie nových funkcií
Možnosť individuálnych úprav a implementácie vlastnej metodiky na posudzovanie rizík

Využite naše 20 ročné skúsenosti s vývojom aplikácie

Porovnanie so softvérom BTS

Modul riziká je vyvíjaný v softvéri BTS už 20 rokov. Modul Riziká v aplikácii BESOFT Online je jeho evolučným a technologickým nástupcom. Pozrite si porovnanie niektorých vlastností oboch systémov:

Softvér BTS BESOFT Online
Viazanosť licencie na konkrétny počítač Áno Nie
Nutnosť inštalácie softvéru Áno Nie
Viazanosť na OS Windows Áno Nie
Dostupnosť v rôznych jazykových verziách Nie Áno
Zdieľanie dát medzi používateľmi Len v rámci firemnej siete Kdekoľvek s prístupom k internetu
Možnosť poskytnutia prístupu k dátam pre svojich klientov Nie Áno
Prehľady a štatistiky na ľubovoľnej úrovni organizačnej štruktúry Nie Áno

Cenník

Riziká Štandard

Vhodné pre samostatné firmy bez potreby vytvárania veľkého počtu prevádzok

150,00

na 12 mesiacov
bez DPH
  • Každý ďalší používateľ 30,00 € na 12 mesiacov
  • Až 5 samostatných prevádzok
  • Možnosť vytvorenia prístupu pre svojich klientov
  • Samostatný katalóg OOPP pre každú firmu

Riziká Biznis

Vhodné pre dodávateľov služieb a firmy s vyšším počtom prevádzok

200,00

na 12 mesiacov
bez DPH
  • Každý ďalší používateľ 50,00 € na 12 mesiacov
  • neobmedzený počet firiem a prevádzok
  • Možnosť vytvorenia prístupu pre svojich klientov
  • Samostatný katalóg OOPP pre každú firmu

Objednávka

Vyber produktu

na 12 mesiacov
cena je uvedená bez DPH
Organizácia
Fakturačná adresa
Kontaktná osoba

Po odoslaní objednávkového formulára Vám bude na zadaný e-mail vygenerovaná zálohová faktúra. Po jej úhrade a pripísaní prostriedkov na účet Vám zašleme prihlasovacie údaje do aplikácie.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Komplexné služby v oblasti BOZP a OPP

BE-SOFT, a. s., Košice

Krakovská 23, 040 11 Košice

Sekretariát: +421 (0)55 / 720 16 10
Softvérové oddelenie: +421 (0)55 / 720 16 15

E-mail: online@besoft.sk

PON - PIA: 08:00 - 16:00 hod.

Potrebujete viac informácií, alebo máte pripomienky? Sme tu pre Vás.

Neváhajte nás kontaktovať

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

hidden

© 2020 BE-SOFT, a. s.